L’evolució de les nostres instal·lacions

  • L’EVOLUCIÓ DE LES PASSAREL·LES:

En els inicis, l’Associació no disposava de cap passarel·la. Més endavant, se’n va construir una, la qual va ser l’única que va tenir l’Associació durant algun any. Amb el temps van aconseguir construir les 3 passarel·les restants, per tant actualment en disposem de 4.

  • L’EVOLUCIÓ DE L’AVARADA:

L’avarada va ser l’inici de l’Associació. Actualment encara mantenim aquestes instal·lacions i les hem anat millorant any rere any.