La història de l’associació

PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ FRONT AL MAR

Agustí Salvador

“Com a associat, fundador i encara actual president d’aquesta associació estic molt orgullós, d’haver aconseguit el que en aquests moments tenim. També vull recordar que aquesta entitat ha estat fundada i regentada per una colla d’amics que encara ho som i que teníem una afició conjunta de navegar per aquesta meravellosa costa. Espero que els que vinguin darrere nostre aconsegueixin millorar-ho i fins i tot superar-ho. I que se’n pugui gaudir durant molts anys com ho hem estat fent nosaltres.”

LA NOSTRA HISTÒRIA

Durant l’estiu de­­ l’any 1981 es corria la veu de les intencions que tenia el Club Nàutic Costa Brava. Volien traslladar les seves instal·lacions on tots els aficionats d’anar a mar tenien els seus bots. Per no desaparèixer, en Federic Salichs va donar la idea de crear una associació per fer front a aquestes intencions, i aquest va ser el motiu pel qual un grup d’amics es va associar.

L’endemà mateix, l’actual president (l’Agustí Salvador) va arribar-se fins a l’Ajudantia Militar de Marina de Palamós, la qual tenia la potestat sobre la zona on tenien les seves embarcacions. Va parlar amb el comandant Don Antonio González-Huix, el qual estava molt interessat i va dir: “Per part meva tindreu tota l’ajuda possible que em permeti el meu càrrec, i compteu amb mi com un associat més”.

 

A partir d’aquell dia es van anar trobant més amics amb els bots en les mateixes condicions. Es van fer diverses trobades (les primeres van ser al menjador de casa l’Agustí Salvador). Cada una que feien eren més amics, i van haver de fer les reunions al casal parroquial de darrere l’hotel Trias, però de seguida en Lluís Puig els va oferir fer les reunions a les oficines de la seva autoescola. Des de la primera reunió l’Agustí Salvador els va explicar la seva trobada amb Don Antonio Huix, cosa que va animar a tots a tirar endavant.

Tot plegat es va anar perfilant, fins al punt que es varen redactar uns estatuts, es va anomenar una junta fundadora i es va procedir a legalitzar l’associació i constituir-se com a tal. El 8 de febrer de 1982 va quedar redactada i signada l’acta de constitució, es varen aprovar els estatuts i es va facultar al Sr. Jordi Crous Planas perquè gestionés i tramités la inscripció de l’associació.

Finalment, el dia 23 de febrer de 1982, l’Associació va quedar inscrita amb el nom “Associació Front al Mar”.

El dia 5 de març de 1982 es va procedir a celebrar la primera assemblea, amb la finalitat de nomenar la junta directiva. Van anomenar president a l’Agustí Salvador, càrrec que segueix mantenint.

Any rere any la junta directiva ha fet treballs, esforços, reunions i molts viatges per tenir entrevistes amb la direcció de Ports i autoritats. D’aquesta manera, s’ha treballat per millorar les infraestructures i els serveis. Sempre els han rebut amb caràcter d’amics i sempre hi ha hagut molt bona harmonia.

L’Associació agraiex el gran interès i la tasca que va desenvolupar el malaurat exvicepresident Jordi Crous Planas. Va lograr l’obtenció dels permisos corresponents davant Ports de la Generalitat, com també la zona de fondeig.

Vista aèria Vista aèria actual